Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11332
Título : L’efecte de la realitat. Recursos d'engany, posada en escena i realització en dos falsos documentals televisius emesos a Catalunya: Camaleó i Operación Palace
Autor : Chiva i Molina, Ismael-Pascual
Otras materias: Cinema documentalTelevisióDirecció i producció cinematogràfiquesCine documentalTelevisiónDirección y producción cinematográficas
Fecha de publicación : 5-may-2016
Resumen : La irrupció de la falsedat documental a la televisió catalana i, per extensió, a l’espanyola, ha forçat els telespectadors a replantejar-se la seva manera d’entendre els continguts que consumeixen a través del mitjà, sobretot perquè aquesta se serveix de les característiques típiques del documental convencional per tal de fer versemblant un relat inventat, parcialment o total. Amb aquest treball pretenem assenyalar quins són els trets que es fiquen al servei de la falsedat en dos falsos documentals que versen sobre una mateixa temàtica.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11332
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Efecte_Chiva_2016.pdf491,27 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons