Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11327
Título : The role of financial and accounting methods as estimators of intrinsic value: the Tubacex case
Autor : Pijoan Martí, Toni
Otras materias: Anàlisi financeraIndústria siderúrgicaValoració d'empresesAnálisis financieraIndustria siderúrgicaValoración de empresas
Fecha de publicación : 12-jun-2014
Resumen : En aquest treball estudiem si el valor intrínsec de Tubacex entre 1994-2013 coincideix amb la seva tendència bursàtil a llarg termini, tenint en compte part de la teoria defensada per Shiller. També verifiquem la possible infravaloració de l’acció de Tubacex a 31/12/13. A la primera part expliquem els principals mètodes de valoració d’empreses y a la segona part fem una anàlisi del sector en el que opera Tubacex (acer inoxidable) i calculem el valor de l’acció de Tubacex per mitjà de tres mètodes de valoració (Free Cash Flow, Cash Flow i Valor en Llibres). Apliquem aquests tres mètodes de valoració per verificar si com a mínim algun d’ells coincideix amb la tendència bursàtil a llarg termini.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11327
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Role_Pijoan_2014.pdf1,22 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons