Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11325
Título : El sobreendeudamiento público, ¿solución o problema?
Autor : Pujol Llorca, Pere
Otras materias: Deute públicCrisis econòmiquesEconomia mundialEspanyaDeuda públicaCrisis económicasEconomía mundialMateria  España
Fecha de publicación : 17-ene-2014
Resumen : El present Treball Final de Carrera pretén donar una aproximació al problema del sobre endeutament públic de l’economia mundial en general i espanyola en particular per comprendre els fets que ens han dut a la situació actual i així intentar donar resposta si l’endeutament públic excessiu és un problema pel creixement de l’economia espanyola o bé un baix creixement acaba derivant en sobre endeutament. De l’anàlisi es desprèn que el finançament extern és bàsic pel desenvolupament i progrés econòmic, sent la situació actual una causa directa de la mala gestió del finançament obtingut.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11325
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Sobreendeudamiento_Pujol_2013.pdf1,56 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons