Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11322
Título : Análisis de la reforma del mercado laboral español : febrero de 2012
Autor : Fernández Martínez, Héctor
Otras materias: Dret del treballReforma legalMercat de treballEspanyaDerecho del trabajoMercado del trabajoMateria  España
Fecha de publicación : 16-nov-2012
Resumen : Aquest treball analitza, des d’una perspectiva econòmica, l’impacte de la reforma laboral en el mercat de treball espanyol. S’intentarà valorar l’efectivitat de les mesures proposades per el govern per fer front a la, cada cop més elevada, taxa d’atur, mitjançant la reforma laboral del 2012. El treball està estructurat en dos capítols. Un primer capítol que intentarà valorar el context en el que es troba Espanya y un segon capítol que valorarà les mesures i l’impacte d’aquestes en l’economia i en els drets i deures dels treballadors
URI : http://hdl.handle.net/10637/11322
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Fernandez_2012.pdf1,13 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons