Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11320
Título : Propuestas para activar el crecimiento de la economía española
Autor : Garrido Costa, Laia
Otras materias: Crisis econòmiquesEspanyaCrisis económicasMateria  España
Fecha de publicación : 10-sep-2013
Resumen : La crisi econòmica espanyola és el tema de major preocupació en l’actualitat per als residents del país. Estudiar les causes, conseqüències, mesures establertes pel Govern, anàlisi de les mateixes i una aportació sobre quines propostes serien adequades per a regenerar l’economia, és l’objectiu d’aquest projecte. Amb aquesta finalitat, s’intentarà donar una mica de confiança a la situació tan negativa que s’està vivint.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11320
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Propuestas_Garrido_-2013.pdf666,85 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons