Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11319
Título : Descubriendo campeones ocultos: El caso de Mace, Ausa y Xtraice
Autor : Boix Barberán, Raquel
Otras materias: Petita i mitjana empresaCreixement econòmicÈxit en els negocisEspanyaPequeña y mediana empresaCrecimiento económicoÉxito en los negociosMateria  España
Fecha de publicación : 3-feb-2016
Resumen : Aquest treball final de grau persegueix obtenir més informació sobre els campions ocults i demostrar la importància que aquests tenen per a l’economia dels diferents països. La força exportadora d’Alemanya, evidentment, no està totalment determinada per un nombre reduït d’empreses gegants i altament visibles, així doncs, hi ha d’haver un gran nombre d’empreses mitjanes, les quals son forts exportadores. Aquestes empreses més petites normalment son, però, conegudes únicament en la seva pròpia àrea, pels clients i proveïdors, però no per la comunitat pública o empresarial. Quan aquestes companyies tenen molt d’èxit en els mercats internacionals, aquestes son campions ocults. Aquestes són algunes de les característiques dels campions ocults. Al llarg d’aquest treball analitzarem les peculiaritats d’aquest tipus d’empreses, examinant-les a través de diferents casos d’empreses espanyoles que compleixen amb les mateixes característiques.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11319
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Descubriendo_Boix_2015.pdf1,38 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons