Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11309
Título : Business Plan: proyecto de venta online de productos españoles para residentes en el extranjero
Autor : Cabrera Luque, Alberto
Otras materias: Projecte d'empresaEstudis de viabilitatPlanificació empresarialGastronomiaEspanyaProyecto de empresaEstudios de viabilidadPlanificación empresarialGastronomíaMateria  España
Fecha de publicación : 10-jun-2014
Resumen : Es presenta un model de negoci de venda per Internet d’ aliments típics espanyols orientat principalment a les persones que han emigrat del nostre país. El motiu que dona lloc a aquest projecte no es altre que el constant increment de espanyols que decideixen buscar oportunitats fora del país, cosa que suposa una oportunitat de negoci. Per comprovar la sostenibilitat del projecte, es realitzarà un anàlisi de totes aquelles variables externes que pugin intervenir i afectar al desenvolupament de la activitat així com un estudi de mercat, un pla estratègic i un estudi financer que serveixi per assentar les bases d’un negoci que sens dubte està ple d’oportunitats.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11309
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Business_Cabrera_2014.pdf1,63 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons