Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11291
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Ciències Econòmiques i Socials-
dc.contributorGonzález-Anta Rodríguez-Orta, Pedro-
dc.creatorRubió Aguilera, Arnau-
dc.date.accessioned2013-09-19T15:09:09Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:51:29Z-
dc.date.available2013-09-19T15:09:09Z-
dc.date.available2020-07-09T10:51:29Z-
dc.date.created2013-06-
dc.date.issued2013-09-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11291-
dc.description.abstractAquest treball té com a objectiu l'estudi de la correcta determinació dels preus de transferència, mitjançant els quals una empresa transmet els seus béns materials i actius intangibles o presta serveis a empreses associades. En primer lloc, s'han revisat els fonaments teòrics de l'aplicació dels preus de transferència a nivell internacional establerts per les Directrius de la OCDE i el Fòrum Conjunt sobre Preus de Transferència a la Unió Europea., sempre anomenant les particularitats que atorga la legislació espanyola en la matèria. Seguidament, s'analitzen els diferents mètodes existents per a la determinació dels preus de transferència, il·lustrats amb diversos exemples, i l'anàlisi de comparabilitat que es deurà realitzar al buscar operacions vinculades comparables que permetin la fixació dels preus de transferència. A continuació, es descriuen els procediments administratius que s'utilitzen per intentar reduir i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en aqusta matèria, així com les obligacions de documentació que recauen sobre els contribuents. Finalment, s'exposen algunes reflexions i conclusions sobre els aspectes positius i negatius d'aquesta regulaciócat
dc.format.extent98 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherPreus de transferènciacat
dc.subject.otherImpostos sobre societatscat
dc.subject.otherDoble imposiciócat
dc.subject.otherAdministració fiscalcat
dc.subject.otherPrecios de transferencia-
dc.subject.otherImpuestos sobre sociedades-
dc.subject.otherDoble imposición-
dc.subject.otherAdministración fiscal-
dc.titleLos criterios de valoración tributarios de los precios de transferenciacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de massescat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Criterios_Rubio_2013.pdf555,69 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons