Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11222
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorLucas Esteve, Adolfo-
dc.creatorSolé Ruiz, Rosalia-
dc.date.accessioned2013-09-26T15:10:15Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:53Z-
dc.date.available2013-09-26T15:10:15Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:53Z-
dc.date.created2013-07-
dc.date.issued2013-09-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11222-
dc.description.abstractEl present Treball de Fi de Carrera du a terme un anàlisi de l’evolució del mercat de la vivenda de lloguer a Espanya. Degut a la crisi immobiliària iniciada a l’any 2008, es posa en evidència la necessitat de potenciar l’arrendament al nostre país, opció que històricament es presentava en clar desavantatge enfront a la compra d’un immoble, però que en l’actualitat s’erigeix com una solució realista al problema d’accés a un habitatge digne. Per aquest motiu, s’analitza l’ampli ventall de normatives adoptades a través del temps, profunditzant en el problema de la vivenda i les dades rellevants a tenir en compte. Es fa menció especial al registre de morosos, un instrument que pretén pal·liar la manca de voluntat per part dels propietaris d’arrendar els seus immobles, de manera que es garanteixin els drets d’ambdues parts implicades, tenint en consideració el període de crisis en el que estem immersos en l’actualitat.cat
dc.format.extent76 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherArrendament urbàcat
dc.subject.otherCrisis financerescat
dc.subject.otherLegislaciócat
dc.subject.otherEspanyacat
dc.subject.otherArrendamiento urbano-
dc.subject.otherCrisis financieras-
dc.subject.otherLegislación-
dc.subject.otherEspaña-
dc.titleLa LAU ante la crisis inmobiliariacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc347 - Dret civilcat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
LAU_Sole_2013.pdf524,25 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons