Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11218
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorPérez del Valle, Carlos-
dc.creatorCastillo Torres, Gerardo-
dc.date.accessioned2012-07-19T10:52:06Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:49Z-
dc.date.available2012-07-19T10:52:06Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:49Z-
dc.date.created2011-
dc.date.issued2012-07-19-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11218-
dc.description.abstractAnàlisi comparatiu de la regulació jurídica de l'objecció de consciència dels agents de salut o sanitaris davant l'avortament a Mèxic i Espanya, que considerant l'experiència espanyola, proposa modificacions normatives a la legislació mexicana per tal de donar major claredat i certesa en la regulació d'aquest dret en aquells casos en què la norma positiva obligui els agents de salut o sanitaris a intervenir en la pràctica d'un avortament si això contravé la seva posició i convicció personals al respecte, sigui quina sigui la raó o fonament d'aquestes.cat
dc.format.extent111 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherObjecció de consciènciacat
dc.subject.otherAvortamentcat
dc.subject.otherObjeción de conciencia-
dc.subject.otherAborto-
dc.titleEstudio comparado sobre la regulación de la objeción de conciencia de los agentes de salud o sanitarios ante la práctica del aborto en los sistemas jurídicos mexicano y españolcat
dc.typeTrabajos fin de Mástercat
dc.subject.udc34 - Dretcat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Estudio_Castillo_2011.pdf533,44 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons