Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11217
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorMartínez Martínez, María del Mar-
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.creatorPericas Estrada, María Itziar-
dc.date.accessioned2013-04-12T08:39:48Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:48Z-
dc.date.available2013-04-12T08:39:48Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:48Z-
dc.date.created2013-01-
dc.date.issued2013-04-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11217-
dc.description.abstractEl legislador estatal ha introduït un nou article 200 bis a la LCSP, amb la finalitat de lluitar contra la morositat de les Administracions públiques. No obstant això, com es veurà al llarg del present Treball sota l’enunciat de: “Procediment per fer efectius els deutes de les administracions publiques”, amaga simplement la regulació d’una nova mesura cautelar i la reducció del termini per aquests supòsits d’inactivitat administrativa. Per analitzar adequadament el contingut d’aquest article, hem considerat oportú estudiar les mesures cautelars en lo contenciós-administratiu. El camí recorregut comença en els antecedents jurisprudencials en l’aplicació de l’anterior normativa en mesures cautelars, segueix per la regulació comunitària i cóm aquesta va ser aplicada en un conegut cas del TJCE – cas Factortame-, això ens permetrà entendre el gir jurisprudencial del Tribunal Suprem de 1990 així com el alè donat pel Tribunal Constitucional. Tot això, ens conduirà al anàlisi dels articles 129, 130 i 136 de la vigent Llei de la jurisdicció contenciós-administratiu, això ens porta finalment al anàlisis del 200 bis.cat
dc.format.extent105 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherMesures cautelarscat
dc.subject.otherContractes administratiuscat
dc.subject.otherAdministració públicacat
dc.subject.otherDeutor i creditorcat
dc.subject.otherEspanyacat
dc.subject.otherMedidas cautelares-
dc.subject.otherContratos administrativos-
dc.subject.otherAdministración pública-
dc.subject.otherDeudor y acreedor-
dc.subject.otherEspaña-
dc.titleDe vuelta a la batalla por las medidas cautelares. El artículo 200 bis: un nuevo frente doctrinal y jurisprudencialcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc35 - Administració pública. Govern. Assumptes militarscat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Vuelta_Pericas_2013.pdf475,42 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons