Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11216
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorParra Rodríguez, Carmen, 1962--
dc.creatorForn Bosch, Marta-
dc.date.accessioned2015-12-21T12:07:54Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:47Z-
dc.date.available2015-12-21T12:07:54Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:47Z-
dc.date.created2015-07-
dc.date.issued2015-12-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11216-
dc.description.abstractHa estat recentment, que l’individu ha vist ampliat el reconeixement de la seva capacitat per a acudir i intervenir davant d’entitats internacionals. Amb això, es veu reforçada la protección dels deus drets en l’àmbit internacional. Tant el refugi com l’Asil, són institucions destinades a proporcionar protecció a persones que es troben fora del seu pais i les quals no volen tornar-hi ni acollir-se a la seva empara ja que temen que aquest les pugui perseguir per motius de raça, religió, nacionalitat, opinió política. Existeixen diferències entre les dues figures, tot i que moltes vegades es confonen. Mentre que el Refugi el trobem plasmat a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de Ginebra de 1951, l’Asil és una institució de llarga tradició, que ofereix diferents modalitats i amb més presencia als països llatinoamericans, els quals posseeixen una regulació regional molt extensa, en quant a aquesta figura es refereix. És vox populi el cas del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que es troba a l’embaixada de l’Ecuador a Londres, després d’haver sol·licitat que se li atorgui l’Asil Diplomàtic, i a l’empara del precepte en que aquest es basa: La inviolabilitat dels locals de la Missió.cat
dc.format.extent89 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDret d'asilcat
dc.subject.otherConvención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)cat
dc.subject.otherRefugiatscat
dc.subject.otherAssange, Juliancat
dc.subject.otherDerecho de asilo-
dc.subject.otherRefugiados-
dc.titleEl Asilo Político: El caso Assangecat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc341 - Dret internacional. Drets humanscat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Asilo_Forn_2015.pdf369,49 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons