Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11212
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorRodrigo de Larrucea, Jaime-
dc.creatorOliver de Querol, Ramón-
dc.date.accessioned2012-03-26T08:09:52Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:43Z-
dc.date.available2012-03-26T08:09:52Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:43Z-
dc.date.created2010-
dc.date.issued2012-03-26-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11212-
dc.description.abstractEl present treball analitzarà el règim del Tonnage Tax com a resposta legislativa de la Unió Europea davant la continua davallada de la seva flota mercant, derivada de la competència provinent de tercers països. S’oferirà una visió general d’aquest règim especial de l’Impost sobre Societats en l’àmbit de la Unió Europea prestant un especial interès a la regulació d’aquest a Espanya, al temps que procedirem a l’estudi en detall d’una de les aplicacions pràctiques del Tonnage Tax a Espanya que més ha atret l’atenció dels inversors, el “Tax Lease”.cat
dc.format.extent81 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDret marítimcat
dc.subject.otherEmpreses navilierescat
dc.subject.otherImpostoscat
dc.subject.otherUnió Europeacat
dc.subject.otherDerecho marítimo-
dc.subject.otherEmpresas navieras-
dc.subject.otherImpuestos-
dc.subject.otherUnión Europea-
dc.title“Tonnage tax” : régimen especial de las entidades navieras en función del tonelajecat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc346 - Dret econòmiccat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Tonnage_Oliver_2010.pdf391,73 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons