Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11190
Título : La influencia de la Constitución Española de 1812 en el constitucionalismo chileno del s. XIX. Un análisis comparado
Autor : Mir Rey, Maria de Lluch
Otras materias: Espanya. Constitución (1812)Xile. ConstituciónEspaña. Constitución (1812)Chile. Constitución
Fecha de publicación : 13-jun-2014
Resumen : Aquest treball presenta un anàlisi comparat de la Constitució espanyola de 1812 i les diverses constitucions xilenes del segle XIX. L’objectiu és determinar la influència d’una constitució vigent en ambdós territoris al desenvolupament constitucionalisme xilè posterior. L’estudi es realitza des de tres perspectives: institucional, estructural i literal.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11190
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Influencia_Mir_2014.pdf566,05 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons