Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11178
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorArias Díez, Isabel-
dc.creatorJorge López, Natàlia-
dc.date.accessioned2012-10-03T11:20:44Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:21Z-
dc.date.available2012-10-03T11:20:44Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:21Z-
dc.date.created2012-06-
dc.date.issued2012-10-03-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11178-
dc.description.abstractLa problemàtica actual de la responsabilitat civil de l’advocat es deu, freqüentment, a una mala comprensió de la funció d’aquest. Mitjançant l’encàrrec professional l’advocat es compromet a satisfer tasques judicials, extrajudicials i en tot casa disposar tots els mitjans que estiguin al seu abast per la resolució favorable del cas en qüestió. No obstant, molts clients exigeixen resultats, oblidant que el resultat final desitjat i esperat pel client no depèn en últim lloc de l’advocat, sinó d’un tercer, el jutge. Nogensmenys, la responsabilitat civil de l’advocat també s’accentua actualment per una major sensibilitat en les qüestions deontològiques. Qüestió que també ha de ser contemplada en les actuacions de l’advocat susceptibles de generar efectivament responsabilitat civil. Per aquest motiu, en aquest treball es pretén aclarir en quins casos, d’acord amb la jurisprudència, l’advocat pot respondre civilment i quins elements configuren la responsabilitat civil de l’advocat. S’analitzarà en primer lloc la responsabilitat civil i posteriorment, posteriorment la responsabilitat civil en el camp concret dels advocats i en últim lloc la qüestió de la lex artis. El problema existeix i prova d’aquest auge de les qüestions deontològiques és el nou sistema d’accés a l’advocacia, previst a la Llei 34/2006, de 30 d’octubre d’Accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals. Els nous graduats en Dret hauran de demostrar coneixements suficients de pràctica jurídica i deontologia professional en el cas que vulguin exercir com a advocats o procuradors.cat
dc.format.extent70 p.cat
dc.language.isocatcat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherResponsabilitat civilcat
dc.subject.otherAdvocatscat
dc.subject.otherÈtica professionalcat
dc.subject.otherResponsabilidad civil-
dc.subject.otherAbogados-
dc.subject.otherÉtica profesional-
dc.titleLa responsabilitat civil de l'advocatcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc34 - Dretcat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Responsabilidad_Jorge_2012.pdf465,97 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons