Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11166
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorBarraycoa Martínez, Javier-
dc.creatorHerranz Salazar, Almudena-
dc.date.accessioned2013-09-16T11:45:27Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:14Z-
dc.date.available2013-09-16T11:45:27Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:14Z-
dc.date.created2013-07-
dc.date.issued2013-09-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11166-
dc.description.abstractAquest treball analitza la influència del individualisme i el dret subjectiu en la reconfiguració de la família postmoderna. La família, tal i com es vol redefinir avui, ja no es limita a un model de família nuclear sinó que ha adoptat diferents models que no s’havien donat fins ara en la nostra cultura. Davant d’aquest fenomen, la nostra intenció és estudiar la transformació que s’ha donat a Espanya de la família i veure les conseqüències que té per la nostra societat.cat
dc.format.extent75 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherFamíliacat
dc.subject.otherIndividualismecat
dc.subject.otherSegle XXIcat
dc.subject.otherEspanyacat
dc.subject.otherFamilia-
dc.subject.otherIndividualismo-
dc.subject.otherSiglo XXI-
dc.subject.otherEspaña-
dc.titleLa reconfiguración de la familia en la posmodernidad: una perspectiva jurídica, sociológica y políticacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc32 - Políticacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Reconfiguracion_Herranz_2013.pdf584,66 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons