Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11157
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorCorona Ramón, Juan Francisco-
dc.creatorReüll Domínguez, Oriol-
dc.date.accessioned2014-06-13T09:50:13Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:48:09Z-
dc.date.available2014-06-13T09:50:13Z-
dc.date.available2020-07-09T10:48:09Z-
dc.date.created2014-01-
dc.date.issued2014-06-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11157-
dc.description.abstractEls temps canvien, i amb el temps, els negocis. L'entorn social, cultural i econòmic ha canviat durant els darrers anys i s’han desenvolupat grans oportunitats i difícils problemes. Molts dels països desenvolupats han sofert altes taxes d’atur i els individus han vist disminuïdes les seves qualitats de vida. Noves i a la vegada antigues opcions han sorgit per fer front a tots aquests canvis, una d’aquestes, l’autoocupació. Els emprenedors estan de moda, i qualsevol canvi social, implica un canvi legislatiu. El legislador espanyol ha trigat temps en desenvolupar mecanismes per protegir i promocionar als emprenedors. En primer lloc, aquesta investigació tracta d’entendre perquè Espanya és un dels països amb pitjors condicions per emprendre un negoci. En segon lloc, es pretén inspeccionar la Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i la seva internacionalització, aprovada els darrers mesos de l’any 2013, per veure si dóna solucions al problema anterior. En tercer lloc, per poder aconseguir aquesta difícil tasca, la investigació compara la legislació espanyola amb les necessitats reals dels emprenedors i amb les bones mesures implementades per altres països europeus. No hi ha dubte de que l’emprenedoria és una realitat, ara hem d’observar si les bones condicions per emprendre a Espanya també són una realitat.cat
dc.format.extent97 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherEmprenedoriacat
dc.subject.otherEspanya. Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedorescat
dc.subject.otherEmprendimiento-
dc.subject.otherEspaña. Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores-
dc.titleAnálisis técnico-jurídico de la Ley de Emprendedorescat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc346 - Dret econòmiccat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Reull_2014.pdf2,32 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons