Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11149
Título : La despersonalización de sujeto de los derechos en J.J. Rousseau
Autor : Páramo Gómez, Fernando de
Otras materias: Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778Pensament políticFilosofia políticaPensamiento políticoFilosofía política
Fecha de publicación : 30-nov-2011
Resumen : Aquest treball analitza els trets més característics del pensament de J.J. Rousseau centrant l’ atenció en el Discurs sobre l’ origen de les desigualtats entre els homes. Mitjançant un extens comentari del Discurs es proposa una revisió dels principis antropològics que han fundat la filosofia política rousseauniana. I s’ entra a examinar algunes Declaracions de Drets sota la hipòtesi de trobar algun dels trets d’ aquesta concepció antropològica en el subjecte d’ aquells Drets.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11149
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Despersonalizacion_Paramo_2011.pdf210,58 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons