Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11138
Título : Fundamentación y diferencias en la legí­tima en los diferentes ordenamientos españoles
Autor : Pou Dí­az de San Pedro, Marí­a
Otras materias: Dret de successióLlegítimaEspanyaDerecho de sucesiónLegítimaMateria  España
Fecha de publicación : 20-abr-2010
Resumen : Investigació en torn als fonaments del dret de llegítima, i de les diferencies en la seva configuració als diferents ordenaments espanyols. Aquesta diversa configuració, que en alguns casos arribaria a buidar de significat la institució, vol dir què és un dret convencional? Quina és la finalitat de la llegítima, com y per què va sorgir? Aquest treball cerca donar resposta a aquestes qüestions, així com qüestionar-se la actual validesa del sistema de llegítimes del nostre ordenament.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11138
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el departament i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/)
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Fundamentacion_Pou_2010.pdf572,25 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirLos ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.