Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11131
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorPuigdollers Noblom, Francisco Javier-
dc.creatorValero Miró, Zoe-
dc.date.accessioned2015-04-15T10:38:47Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:47:55Z-
dc.date.available2015-04-15T10:38:47Z-
dc.date.available2020-07-09T10:47:55Z-
dc.date.created2015-01-
dc.date.issued2015-04-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11131-
dc.description.abstractEls/es nens/es i adolescents es caracteritzen per una especial vulnerabilitat mentre que necessiten que altres persones, els cuidin, els eduquin i els representin. Per això és necessari dispensar-los una adequada protecció personal jurídica i administrativa que garanteixi el desenvolupament de la seva personalitat i la seva integració social. Quan es detecta una possible situació de desemparament d’un menor, l’entitat competent, la Direcció general d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), és qui assumeix la guarda i protecció del menor. Haurà de prevaldre l’ interès superior del menor i garantir que aquest dret es posi en pràctica sempre que s’hagi d’adoptar una decisió que afecti a un nen.cat
dc.format.extent73 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherAtenció a la infància i a l'adolescènciacat
dc.subject.otherDrets dels infantscat
dc.subject.otherProtecció de menorscat
dc.subject.otherAcolliment familiarcat
dc.subject.otherAtención a la infancia y a la adolescencia-
dc.subject.otherDerechos de los niños-
dc.subject.otherProtección de menores-
dc.subject.otherAcogida familiar-
dc.titleLa protección jurídica del menor en situación de desamparocat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc347 - Dret civilcat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Proteccion_Valero_2015.pdf561,73 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir



Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons