Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11124
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Dret i Ciències Polítiques-
dc.contributorParra Rodríguez, Carmen, 1962--
dc.creatorPolo Yrazu, Sara-
dc.date.accessioned2015-12-15T16:57:59Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:47:52Z-
dc.date.available2015-12-15T16:57:59Z-
dc.date.available2020-07-09T10:47:52Z-
dc.date.created2015-06-
dc.date.issued2015-12-15-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11124-
dc.description.abstractEl present treball reflexiona sobre el paper de la institució sanitària privada sense ànim de lucre en el context social, econòmic i cultural del Perú, el sistema del qual de salut presenta manques greus, una alta fragmentació, alts índexs de població no coberta i grans diferències quant als tipus de cobertura. Per a això es presenta el cas de la Clínica Sant Joan de Déu de Piura, una institució de l'Ordre Hospitalària Sant Joan de Déu, que porta gairebé 30 anys desenvolupant la noble labor de brindar atenció mèdic assistencial especialitzada en Medicina Física i Rehabilitació Integral, a la població de la zona nord del país, amb predilecció sempre pels més necessitats. Veurem quins són les dificultats a les quals s'enfronta ara com ara una institució d'aquestes característiques, i la importància i rol que tenen elements tals com la marca, la comunicació, la reputació i/o la confiança per a l'assoliment dels seus objectius.cat
dc.format.extent140 p.-
dc.language.isospa-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherEntitats sense ànim de lucre-
dc.subject.otherResponsabilitat social de l'empresa-
dc.subject.otherPerú-
dc.subject.otherResponsabilidad social de la empresa-
dc.subject.otherEntidades sin ánimo de lucro-
dc.titleEl rol de la institución sanitaria sin fines de lucro dentro del sistema peruano de salud. El caso de la Clínica de San Juan de Dios de Piura-
dc.typeTrabajos fin de Grado-
dc.subject.udc349 - Branques especialitzades del dret. Matèries legals vàries-
dc.embargo.termscap-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Rol_Polo_2015.pdf11,87 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons