Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11120
Título : Corea del Norte: entre realidad y propaganda
Autor : Badia López, Anna
Otras materias: Corea del NordHistòriaPolíticaEconomiaSocietatCorea del NorteMateria  HistoriaEconomíaSociedad
Fecha de publicación : 17-dic-2014
Resumen : El treball de final de carrera Corea del Nort: entre realitat i propaganda pretén analitzar la situació de la República Popular Democràtica de Corea a través de la seva historia, règim polític, sistema econòmic i sistema social per tal de definit un marc el més proper possible a la realitat i circumstàncies actuals.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11120
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Corea_Badia_2014.pdf675,15 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons