Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11115
Título : Ucrania un asalto al territorio : la doble cara de los mecanismos del derecho internacional para mantener la paz y seguridad internacionales
Autor : Zarzoso Lendínez, Xavier
Otras materias: Dret internacionalConflictes de baixa intensitatDerecho internacionalConflictos de baja intensidad
Fecha de publicación : 6-jul-2016
Resumen : Aquest document recull un anàlisis sobre el Dret Internacional, les normes de conducta entre Estats i els sistemes de sanció en el conflicte armat d’Ucraïna i l’agressió que a sofert del seu territori per part de la Federació Russa.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11115
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Ucrania_Zarzoso_2016.pdf497,74 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons