Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11103
Título : La garantía de indemnidad
Autor : Miró Jové, Cristina
Otras materias: Drets dels treballadorsDerechos de los trabajadores
Fecha de publicación : 2-feb-2017
Resumen : La garantia d’indemnitat és una protecció jurídica que posseeix el treballador perquè l’empresari no pugui adoptar cap tipus de represàlia derivada de l’exercici d’un dret o d’un interès que tenen tots els treballadors.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11103
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFM

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Garantia_Miro_2016.pdf1,03 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons