Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11091
Título : Trastorno del Espectro del Autismo y deporte: Construyendo realidades de intervención multidisciplinar
Autor : Colorado Casals, Patricia
Otras materias: AutismeEsportsTeràpia de la conductaAutismoDeportesTerapia de la conducta
Fecha de publicación : 22-jun-2017
Resumen : Aquest treball es centra en investigar l’actual relació entre l’esport i un trastorn psicològic en concret, el Trastorn del Espectre de l’Autisme (TEA). Observant la carència de coneixements i de projectes del tema en qüestió, el treball es focalitza en establir una relació entre cinc esports en concret (activitats aquàtiques, atletisme, tenis, tenis dobles, basquetbol i judo) i la simptomatologia establerta en el DSM-5 del TEA. S’estableix aquesta relació partint d’una sèrie d’activitats esportives en forma de sessions, corresponents als diferents esports treballats que s’expressen en un projecte de colònies. Tanmateix, l’objectiu de l’entrevista és crear consciència social i acadèmica sobre la necessitat de seguir investigant i treballant aquesta qüestió.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11091
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Trastorno_Colorado_2016.pdf660,2 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons