Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11088
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorVizcaíno Rakosnik, Marta-
dc.creatorMansilla Mellado, Sandra-
dc.date.accessioned2018-10-18T14:38:28Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:39Z-
dc.date.available2018-10-18T14:38:28Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:39Z-
dc.date.issued2018-07-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11088-
dc.description.abstractLa idea principal del present treball és conèixer i aprofundir en major mesura en el terme de victimització secundària, a través d'una revisió bibliogràfica i de l'anàlisi de les diferents declaracions preses en un cas real, d'un nen víctima d'uns suposats abusos sexuals en la infància. Amb l’objectiu de demostrar i, per tant concloure d'aquesta manera, com la victimització secundària es dóna en l'actualitat d'una manera molt subtil i constant per part del sistema profesional i de la societat, perjudicant encara més a la víctima.-
dc.description.abstractLa idea principal del presente trabajo es conocer y profundizar en mayor medida en el término de victimización secundaria, a través de una revisión bibliográfica y del análisis de las diferentes declaraciones tomadas en un caso real, de un niño víctima de unos supuestos abusos sexuales en la infancia. Con el objetivo de demostrar y, por lo tanto concluir de este modo, como la victimización secundaria se da en la actualidad de un modo muy sutil y constante por parte del sistema profesional y de la sociedad, perjudicando aún más a la víctima.-
dc.description.abstractThe main idea of the present project is to know and deepen our knowledge on the term secondary victimization through a bibliographic revision and an analysis of the different statements from a real case of a boy who was allegedly a victim of sexual abuse as a child. In order to demonstrate, and therefore conclude, how secondary victimization is given nowadays in a very subtle way and constantly from the professional system and from society, harming the victim even more.-
dc.format.extent66 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherAbús sexual envers els infantscat
dc.subject.otherVíctimes d'abús sexualcat
dc.subject.otherProcediment judicialcat
dc.subject.otherVictimologiacat
dc.subject.otherAbusos sexuales a niños-
dc.subject.otherVíctimas de abusos sexuales-
dc.subject.otherProcedimiento judicial-
dc.subject.otherVictimología-
dc.title¿Qué es la victimización secundaria?cat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
dc.rights.accessLevelinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Victimizacion_Mansilla_2018.pdf736,47 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons