Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11087
Título : El trastorno por adicción al sexo descripción, evaluación y tratamiento
Autor : Ginestà Sanmiquel, Jordi
Otras materias: Conducta sexualPsicopatologiaTerapèuticaPsicopatologíaTerapéutica
Fecha de publicación : 3-ene-2017
Resumen : El propòsit del present treball és realitzar una revisió de les troballes de les últimes dues dècades relatius a l'addicció al sexe en tots els seus àmbits. En ell, repassem algunes de les definicions proposades per coneguts autors i experts en el trastorn, els criteris diagnòstics proposats pel grup de treball per al DSM-5, la prevalença del trastorn i les diferències entre gèneres, així com la nova dimensió d'addicció al sexe coneguda com cibersexe. Així mateix, s'han recopilat els qüestionaris proposats per diversos autors i els tractaments que han demostrat la seva eficàcia i que són més utilitzats per l'addicció al sexe (TCC, Teràpia de grup, Teràpia familiar ...). S'ha inclòs la teràpia alternativa de mindfulness ja que pot tenir resultats beneficiosos per al pacient addicte.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11087
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Trastorno_Ginesta_2016.pdf423,19 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons