Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11077
Título : Teleología de la personalidad. Un estudio integral de la finalidad en psicología y en la persona
Autor : Benenti Oriol, Lucas
Otras materias: TeleologiaPersonalitatTeleologíaPersonalidad
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : En el present treball es realitza un estudi en profunditat sobre la teleologia de la personalitat, de l’estat actual de la qüestió, tant de la postura detractora i de totes les implicacions reduccionistes que comporta i que imperen avui en dia, com de la defensora. També s’argumenten els diferents aspectes i influències implicades des d’un enfoc multidisciplinari, com el determinisme i els seus derivats, per descobrir quant necessari és admetre la dimensió teleològica per a la psicologia, la persona i el desenvolupament sa de la seva personalitat, i la importància de contemplar el sentit vital o fi últim, ja sigui per la psicoteràpia, el terapeuta clínic, davant el sofriment i el dolor, o per evitar la malaltia i la neurosi. Així doncs, en ser un abordatge integral, no s’oblidarà, en conclusió, la pretensió de la dimensió teleològica transcendental de ser el criteri últim de l’explicació finalista, com també de reivindicar la recuperació de la noció de finalitat en psicologia.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11077
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Teleologia_Benenti_2015.pdf833,49 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons