Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11076
Título : Intervención psicológica en fibromialgia
Autor : Alós Chamorro, Carmen
Otras materias: FibromiàlgiaDolor crònicTeràpia cognitivaIntervenció psicològicaFibromialgiaDolor crónicoTerapia cognitivaIntervención psicológica
Fecha de publicación : 12-ene-2016
Resumen : La fibromialgia és una síndrome que afecta a un gran percentatge de la societat. De totes maneres, a causa del al seu desconegut origen no està del tot acceptat tot i que és una de les malalties que avala el American College of Reumathology i la OMS. La seva simptomatologia està ben definida però tot i això les persones que ho pateixen han de lidiar cada dia amb la falta de comprensió de la gent. Es per això que els reptes que es deuen establir a partir d’ara seran anar millorant cada vegada més els tractaments acceptats per aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11076
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Intervencion_Alos_2015.pdf1 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons