Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11073
Título : Traumas infantiles en la edad adulta
Autor : Romero Gallart, Natibel
Otras materias: Traumes infantilsEstrès posttraumàticTraumas infantilesEstrés posttraumático
Fecha de publicación : 27-ene-2017
Resumen : En aquest treball es pretén establir una correlació entre els esdeveniments traumàtics en la infància, i la seva repercussió en l’edat adulta, així com determinar la influència de l’aferrament i la resiliència en tot aquest procés. Per aquest motiu, ens focalitzarem en el trauma y en el trastorn d’ estrès post-traumàtic, tenint en compte la seva simptomatologia , desenvolupament i tractament. A més, determinarem quins son els principals factors de risc i de protecció davant el trauma. D’altra banda, analitzarem el cas d’en Tim Guénard, un cas real caracteritzat per repetides exposicions traumàtiques en la infància i per ser un gran exemple de personalitat resilient.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11073
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Traumas_Romero_2016.pdf722,06 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons