Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11072
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorHigueras Ballesteros, Francesca-
dc.creatorPuig Jové, Lucas-
dc.date.accessioned2017-01-27T09:19:50Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:20Z-
dc.date.available2017-01-27T09:19:50Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:20Z-
dc.date.created2016-07-
dc.date.issued2017-01-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11072-
dc.description.abstractEn aquest Treball Fi de Grau es pretén definir les diferències de gènere/sexe existents entre pacients diagnosticats de Trastorn de l'Espectre Autista (en endavant, TEA) amb la finalitat d'evidenciar i advertir d'aquest fet i de les conseqüències que el mateix comporta en la futura investigació, avaluació i intervenció del trastorn. Així mateix, s'adverteix que el trastorn en el sexe femení està infradiagnosticat i això també comporta conseqüències i desavantatges per les nostres pacients. Per a això, la investigació es recolza del recull de bibliografia sobre el tema i de la realització d'un estudi de cas.cat
dc.format.extent83 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherAutismecat
dc.subject.otherDiferències entre sexescat
dc.subject.otherAdolescentscat
dc.subject.otherAutismo-
dc.subject.otherDiferencias entre sexos-
dc.subject.otherAdolescentes-
dc.titleDiferencias de género/sexo en el perfil psicológico de adolescentes diagnosticados de trastorno del espectro autistacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Diferencias_Puig_2016.pdf1,26 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons