Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11070
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorBarraycoa Martínez, Javier-
dc.creatorMiguez Asensio, Daniela-
dc.date.accessioned2014-12-16T16:18:23Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:18Z-
dc.date.available2014-12-16T16:18:23Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:18Z-
dc.date.created2014-10-
dc.date.issued2014-12-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11070-
dc.description.abstractTreball de fi de Grau (TFG) sobre la psicopatia i els seus trets més adaptatius, els quals permeteixen al psicòpata viure immers a la societat. El treball s’estructura al voltant d’una hipòtesi i ha estat realitzat a partir de la lectura de bibliografia diversa, tenint en compte les aportacions que realitzen diferents autors en relació al tema, ajustant-se al model definit per la Universitat Abat Oliba CEU.cat
dc.format.extent83 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherPsicopatologiacat
dc.subject.otherIntegració socialcat
dc.subject.otherPsicopatología-
dc.subject.otherIntegración social-
dc.titleEl lado positivo de la psicopatíacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Lado_Miguez_2014.pdf518,77 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons