Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11069
Título : Patologías colectivas en las crisis sociales: decadencia o transformación
Autor : Flotats Pinillos, Xavier
Otras materias: Societat occidentalPatologiaNarcisismeSociedad occidentalPatologíaNarcisismo
Fecha de publicación : 16-dic-2014
Resumen : Al present escrit tenim com objectiu desxifrar quines són les causes que porten a una societat, i concretament aquesta, fins al fracàs o fins el canvi psicològic. A partir de l’observació d’aquests canvis, hem decidit encunyar un nou terme: “patologies col·lectives”. Buscarem a tots el racons de la ment humana que tant s’està transformant en la modernitat, per trobar i descriure el més profundament possible que és el que està passant en la societat occidental i el perquè del naixement d’un nou problema en els nostres temps de crisi: les patologies col·lectives.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11069
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Patologias_Flotats_2014.pdf398,98 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons