Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11056
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorVizcaíno Rakosnik, Marta-
dc.creatorGonzález de León Berini, Alejandra-
dc.date.accessioned2013-09-27T09:09:34Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:05Z-
dc.date.available2013-09-27T09:09:34Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:05Z-
dc.date.created2013-06-
dc.date.issued2013-09-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11056-
dc.description.abstractEn base a un marc conceptual de la violència de gènere, s’han revisat i categoritzat les proves clíniques administrables en aquests casos, analitzant en profunditat els perfils dels agressors i de les víctimes, així com les conseqüències psicològiques del maltractament. Amb l’objectiu de determinar la credibilitat de les declaracions en el marc d’un procés judicial, les múltiples tècniques disponibles han estat sotmeses a un anàlisis crític, destacant la importància de combinar diferents proves per tal de fer les avaluacions més objectives. En aquest sentit, hem tractat d’establir les tècniques que resulten aplicables i l’ ordre en que han de ser administrades per a realitzar una completa valoració de cadascuna de les parts implicades en el judici. També suggerim aplicar-les al presumpte agressor per tal de poder comparar ambdues avaluacions i obtenir-ne una visió completa dels fets tenint en compte els dos relats.cat
dc.format.extent136 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherViolència de gènerecat
dc.subject.otherAvaluació psicològicacat
dc.subject.otherViolencia de género-
dc.subject.otherEvaluación psicológica-
dc.titleConceptualización y evaluación de la violencia de génerocat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Conceptualizacion_Gonzalez_2013.pdf3,21 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons