Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11055
Título : Evaluación, tratamiento y función del psicólogo en el medio penitenciario
Autor : Salgado Sánchez, Patricia
Otras materias: Psicologia penitenciàriaPsicòlegsPsicología penitenciariaPsicólogos
Fecha de publicación : 26-sep-2013
Resumen : Aquest treball tracta sobre l’avaluació, el tractament i la funció del psicòleg a l’àmbit penitenciari. En el desenvolupament del treball presentaré una breu introducció a la psicologia penitenciaria per a situar al lector en el tema que anem a abordar i a continuació, exposaré els mètodes i tècniques d’avaluació utilitzats per a tractar als presos, el tractament més apropiat en cada cas i el rol del psicòleg en aquest àmbit basant-me en diferents autors importants en aquesta rama encara bastant desconeguda de la psicologia.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11055
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/openAccess
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Evaluacion_Salgado_2013.pdf505,21 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons