Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11053
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorValls Vidal, Clara-
dc.creatorCaballero Martínez, Judith-
dc.date.accessioned2017-12-18T11:13:55Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:45:02Z-
dc.date.available2017-12-18T11:13:55Z-
dc.date.available2020-07-09T10:45:02Z-
dc.date.created2017-09-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11053-
dc.description.abstractDiferents estudis americans han demostrat l'existència d'efectes latents passats alguns anys després del divorci parental. No obstant això, són inexistents els estudis a Espanya sobre aquesta rellevant temàtica. En aquest treball analitzem si existeixen diferències entre joves adults en diferents aspectes de les seves relacions de parella – l'actitud respecte les relacions sentimentals, les dificultats per manejar conflictes de parella, la visió sobre el matrimoni, l'opinió sobre el divorci, l'inici de les relacions sexuals i la relació d'aquestes amb l'amor – en funció del divorci parental. La mostra està formada per 337 joves entre 20 i 30 anys que viuen o treballen a Catalunya. Per a això hem elaborat un qüestionari adhoc per mesurar algunes de les variables d'estudi identificades prèviament com a variables rellevants en la literatura internacional. El disseny del nostre estudi seria expost facto, ja que busquem la constrastación d'hipòtesis causals sense dur a terme cap manipulació. Els resultats indiquen que existeixen diferències en la qualitat de les relacions de parella entre joves adults fills de pares divorciats i joves adults fills de famílies intactes. S'exposen les limitacions sobre la validesa interna i externa de l'estudi.cat
dc.format.extent60 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherFills de pares divorciatscat
dc.subject.otherRelacions amorosescat
dc.subject.otherHijos de padres divorciados-
dc.subject.otherRelaciones amorosas-
dc.titleEfectos latentes del divorcio en los hijos. Influencia de las rupturas maritales sobre la calidad de las relaciones de pareja de los hijos en la juventud adultacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Efectos_Caballero_2017.pdf636,06 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons