Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11046
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorAcereda Extremiana, Amparo-
dc.creatorMuixí López, Mireia-
dc.date.accessioned2012-03-28T15:12:08Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:44:57Z-
dc.date.available2012-03-28T15:12:08Z-
dc.date.available2020-07-09T10:44:57Z-
dc.date.created2012-
dc.date.issued2012-03-28-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11046-
dc.description.abstractEl Capital Humà és, actualment, la major ventatge competitiva de les organitzacions. És per això, que amb l’objectiu de potenciar els actius intangibles, les empreses estan adoptant un model de gestió de Recursos Humans més enfocat a la consecució del rendiment dels treballadors (entenent rendiment com l’èxit en les tasques). A aquest model se’l coneix com “Gestió per Competències”.cat
dc.format.extent88 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherRecursos humanscat
dc.subject.otherCompetències professionalscat
dc.subject.otherRecursos humanos-
dc.subject.otherCompetencias profesionales-
dc.titleLa gestión por competencias de los recursos humanoscat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Gestion_Muixi_2012.pdf3,47 MBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons