Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11042
Título : La virtud de la fortaleza : claves para superar la adversidad y para la prevención de la neurosis
Autor : Márquez Bartra, Xavier
Otras materias: PersonalitatTomàs d'Aquino, Sant, 1225?-1274PersonalidadTomás de Aquino, Santo, 1225?-1274
Fecha de publicación : 26-mar-2012
Resumen : En aquest treball tractarem la virtut de la fortalesa o la Força com a recurs de personalitat per la formació de personalitats equilibrades. Per l’estudi d’aquesta virtut ens basarem funamentalment en l’ensenyament Sant Tomàs d´Aquino i comprendrem cóm amb una ànim fort i capaç de suportar les adversitats d’acord al be difícil presentat per la recta raó, es pot arribar a superar els obstacles capaços de trencar l’estabilitat emocional i afectiva de la persona.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11042
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Virtud_Marquez_2012.pdf607,13 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons