Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11025
Título : Los cuentos: aspectos psicológicos y su influencia en la formación de la personalidad
Autor : Martorell Morales, Marta
Materias: PsicologíaCuentos infantilesPsicologiaContes infantils
Fecha de publicación : 4-dic-2014
Resumen : El present treball pretén demostrar que els contes són vàlids i beneficiosos en el creixement integral de la persona i que, de forma més especial, contribueixen al exercici i adquisició de la virtut de la prudència. En aquest estudi es fa menció concreta de quins són aquests beneficis des del punt de vista psicològic; es mencionen també algunes tècniques d’aplicació pràctica dels contes en el camp de la psicologia, així com diferents corrents psicològiques que les apliquen i de quina manera. Objecte del present treball és també insistir en la influència beneficiosa del conte en el creixement personal i la formació del caràcter.
URI : http://hdl.handle.net/10637/11025
Derechos: info:eu-repo/semantics/openAccess
L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Cuentos_Martorell_2014.pdf631,45 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons