Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11015
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorMartínez Lucena, Jorge-
dc.creatorEscobar Rovira, Marina-
dc.date.accessioned2014-02-25T09:28:06Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:44:39Z-
dc.date.available2014-02-25T09:28:06Z-
dc.date.available2020-07-09T10:44:39Z-
dc.date.created2013-09-
dc.date.issued2014-02-25-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11015-
dc.description.abstractEl treball present es basa en l’anàlisi del dol dins la literatura de Joan Didion, novel·lista i periodista d’Estats Units. Es realitza una descripció del concepte de dol, així com del seu procés i les seves manifestacions més comuns, i es contemplen les característiques de dols específics, com la pèrdua del cònjuge y la pèrdua d’un fill. Es profunditza en la funció terapèutica que pot tenir la tècnica narrativa en situacions emocionalment fortes. Partint d’aquest contingut, es realitza l’anàlisi de les obres literàries de Joan Didion: L’any del pensament màgic i Nits Blaves.cat
dc.format.extent57 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherDolcat
dc.subject.otherDidion, Joancat
dc.subject.otherLiteraturacat
dc.subject.otherDuelo-
dc.titleAnálisis del duelo en la literatura de Joan Didioncat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Analisis_Escobar_2013.pdf343,27 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons