Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11012
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorAcereda Extremiana, Amparo-
dc.creatorNavarro Dobao, Andrés-
dc.date.accessioned2012-11-16T12:26:20Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:44:37Z-
dc.date.available2012-11-16T12:26:20Z-
dc.date.available2020-07-09T10:44:37Z-
dc.date.created2012-09-
dc.date.issued2012-11-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11012-
dc.description.abstractAquesta investigació teòrica té per objecte l'estudi del clima organitzacional i de la satisfacció laboral en l'empresa actual. Al llarg del següent treball, veurem com tots dos termes són més complexos del que pogués semblar a primera vista. Descriurem àmpliament els conceptes "clima" i "satisfacció", enunciarem les teories que els clarifiquen, detallarem les formes que tenim per mesurar-los, per després, tractar d'establir una relació entre tots dos. Ens sembla rellevant abordar aquesta investigació, per la influència que aquests constructes tenen, dia rere dia, a les persones a les organitzacions, ja que moltes investigacions han assenyalat que el clima organitzacional i la satisfacció laboral tenen relació directa amb indicadors com ara la productivitat, absentisme o rotació dels treballadors.cat
dc.format.extent89 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherRecursos humanscat
dc.subject.otherSatisfacció en el treballcat
dc.subject.otherQualitat de vida en el treballcat
dc.subject.otherRecursos humanos-
dc.subject.otherSatisfacción en el trabajo-
dc.subject.otherCalidad de vida en el trabajo-
dc.titleClima organizacional y satisfacción laboral en la empresa actualcat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Clima_Navarro_2012.pdf975,39 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons