Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11010
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorAcereda Extremiana, Amparo-
dc.creatorBurguburu Palacio, Juliana-
dc.date.accessioned2012-11-16T12:34:29Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:44:35Z-
dc.date.available2012-11-16T12:34:29Z-
dc.date.available2020-07-09T10:44:35Z-
dc.date.created2012-09-
dc.date.issued2012-11-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11010-
dc.description.abstractLa constant evolució del món empresarial al llarg de les últimes décades, ha canviat, segueix evolucionant i continuará transformant l’ambient laboral així com les interaccions dins l’empresa en quant a la relació empresari-empleat es refereix. Aquest treball pretén presentar l’esmentada evolució així com pusar de relieve el cada cop més rellevant Factor Humà, que es perfila com l’eina idònia del directiu del futur, una eina que dibuixarà un nou model de gestió basat en les competències.cat
dc.format.extent84 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherRecursos humanscat
dc.subject.otherDirectiuscat
dc.subject.otherQualitat de vida en el treballcat
dc.subject.otherCompetències professionalscat
dc.subject.otherRecursos humanos-
dc.subject.otherDirectivos-
dc.subject.otherCalidad de vida en el trabajo-
dc.subject.otherCompetencias profesionales-
dc.titleLas competencias del directivo del futuro y su implicación con el factor humano en las organizacionescat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Competencias_Burguburu_2012.pdf732,44 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons