Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10637/11009
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributorUniversitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia-
dc.contributorPalet Fritschi, Mercedes-
dc.creatorBarroso López, María Dolores-
dc.date.accessioned2012-11-16T13:09:35Z-
dc.date.accessioned2020-07-09T10:44:35Z-
dc.date.available2012-11-16T13:09:35Z-
dc.date.available2020-07-09T10:44:35Z-
dc.date.created2012-09-
dc.date.issued2012-11-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11009-
dc.description.abstractEls trastorns de la conducta alimentària han estat considerats uns dels trastorns psicopatològics més greus de les tres últimes dècades. Això ha comportat que es realitzin multituds d’estudis per determinar les seves causes i poder desenvolupar una teràpia adequada. Amb aquest treball es pretén reflexionar sobre la influència que exerceix la societat i la família en la formació del caràcter de la adolescent, a més de relacionar la simptomatologia de la pacient amb anorèxia amb les “malalties de l’ànima” que descriu Sant Tomàs d’Aquino i els efectes d’algunes d’elles, especialment de la vanitat i la acedia, al descobrir com factor principal un factor moral en el desenvolupament d’aquests trastorns.cat
dc.format.extent72 p.cat
dc.language.isospacat
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsL'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/-
dc.sourceRECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)-
dc.subject.otherTrastorns de la conducta alimentàriacat
dc.subject.otherAnorèxia nerviosacat
dc.subject.otherTomismecat
dc.subject.otherAnorexia nerviosa-
dc.subject.otherTomismo-
dc.titleAproximación antropológica a los trastornos de la conducta alimentariacat
dc.typeTrabajos fin de Gradocat
dc.subject.udc159.9 - Psicologiacat
dc.embargo.termscapcat
Aparece en las colecciones: TFG

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Aproximacion_Barroso_2012.pdf473,66 kBAdobe PDFVisualizar/AbrirEste ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons